1ο Εξάμηνο

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

Κωδ.

Ω./ΕΒΔ.

ΣΥΝ. ΕΞAM.

Θ.

Φ / Ε

Κ.Α.

Δ.Μ.

Φ.Ε.

ECTS

1

Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη

NUR_101

2

3/2

7

200

8

2

Ανατομία Ι

 

NUR_102

3

3

75

3

3

Φυσιολογία Ι

 

NUR_103

3

3

75

3

4

Βιολογία

 

NUR_104

3

3

75

2

5

Βιοχημεία-Βιοφυσική

 

NUR_105

3

3

75

2

6

Ψυχολογία της Υγείας

 

NUR_106

3

3

75

4

7

Κοινωνιολογία της Υγείας

 

NUR_107

3

3

75

4

8

Νοσηλευτικές Θεωρίες

 

NUR_108

2

1

3

100

4

ΣΥΝΟΛΟ

 

22

4/2

28

750

30

Accessibility Toolbar