PHTLS

Το Τμήμα Νοσηλευτικής είναι από το 1999 ένα από τα Ιδρυτικά Κέντρα Εκπαίδευσης PHTLS. Τα τελευταία χρόνια, λόγω δυσχερειών στις εσωτερικές διαδικασίες του Ιδρύματος, έλλειψη υποδομών αλλά και της οικονομικής κρίσης, το σεμινάριο έχει αδρανοποιηθεί. Τα προβλήματα, έχουν αντιμετωπιστεί και σύντομα θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται σεμινάρια στις νέες εγκαταστάσεις του Τμήματος. 

Το PHTLS είναι ένα εντατικό σεμινάριο, για το οποίο απαιτείται προετοιμασία και μελέτη του βιβλίου . Δηλαδή ερχόμενοι στο σεμινάριο πρέπει να γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το βιβλίο, προκειμένου να ολοκληρώσετε με επιτυχία τις πρακτικές ασκήσεις και τη γραπτή αξιολόγηση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ COURSE:
Σκοπός λοιπόν του PHTLS, είναι η μείωση των προλήψιμων και άδικων θανάτων και αναπηριών.

Η επιτυχία της εφαρμογής του, βασίζεται στα εξής:

  • σωστό δίκτυο επικοινωνίας – ανταποκρίσεως με το μέρος του συμβάντος,
  • γρήγορη και ακριβή πρωτογενή εκτίμηση του πολυτραυματία ή και γρήγορος απεγκλωβισμός όταν απαιτείται,
  • αναγνώριση απειλητικών για την ζωή κακώσεων: όπως υποξαιμία – shock αντιμετώπιση αυτών,
  • σταθεροποίηση του τραυματία με σύγχρονη άρτια ακινητοποίηση της Σ.Σ. και
  • τέλος γρήγορη και ασφαλή του μεταφορά στο κοντινότερο και καταλληλότερο νοσοκομείο, κρίνοντας πολλές φορές απαραίτητη την εφαρμογή ιατρικών πράξεων για την διάσωση του πολυτραυματία κατά την προνοσοκομειακή φάση, ώστε να αποφευχθούν άδικοι αλλά προλήψιμοι ως επί το πλείστον θάνατοι

Ετσι, ακολουθώντας τις αρχές του PHTLS, η μεταφορά του τραυματία γίνεται με χορήγηση σύγχρονης φροντίδας, αναζοωγόνησης και αντιμετώπισης του πολυτραυματία, πριν την οριστική του αντιμετώπιση, στο πλησιέστερο αλλά καταλληλότερο νοσοκομείο. Ακόμα η φιλοσοφία του PHTLS είναι αντίθετη με την φιλοσοφία άλλων συστημάτων που αντιμετωπίζουν τον πολυτραυματία στον τόπο του συμβάντος, πράγμα που στην δεκαετία του ’70 αποτελούσε την φιλοσοφία αντιμετώπισης τόσο του πολυτραυματία, όσο και του καρδιοπαθή ασθενούς.

Συμπερασματικά φαίνεται ότι εφαρμόζοντας τις αρχές του PHTLS, η μεταφορά του τραυματία, δεν είναι πλέον μια απλή και γρήγορη διακομιδή, αλλά είναι μεταφορά πολυτραυματία που έτυχε της απαιτούμενης προαναφερθείσας φροντίδας και αντιμετώπισης ώστε ο πλέον Ανώνυμος, Ανήμπορος, Αδύναμος, Αβοήθητος ασθενής που δεν είναι άλλος από τον τραυματία να μην καταλήξει ΑΔΙΚΑ, αλλά να τύχει της καλύτερης δυνατής αντιμετώπισης και φροντίδας.

Ισως ο τραυματίας που επέζησε χάρις στις φροντίδες σας να μη γνωρίζει ποιος ήταν ο σωτήρας του, εσείς όμως θα ξέρετε, και είμαι σίγουρος ότι η καρδιά σας θα γεμίζει με δίκαιη χαρά και υπερηφάνεια γιατί αν σώσεις μια ζωή είναι σας να σώζεις τον κόσμο ολόκληρο.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
Στη διάρκεια του σεμιναρίου, θα διδαχθεί και η πρακτική που αναφέρεται με κάθε λεπτομέρεια στο βιβλίο του PHTLS. Για το λόγο αυτό πρέπει να μελετήσετε πολύ καλά το βιβλίο που σας στέλνουμε.

To πρόγραμμα απευθύνεται σε νοσηλευτές – τριες, γιατρούς, πληρώματα ασθενοφόρων, πυροσβέστες κ.α. Οι θεωρητικές γνώσεις είναι για όλους οι ίδιες.

Η πρακτική άσκηση χωρίζεται σε δύο μέρη στο προχωριμένο και στο βασικό. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι νοσηλευτές – τριες και γιατροί εκπαιδεύονται στην τοποθέτηση του ενδοτραχειακού σωλήνα.

ΓΛΩΣΣΑ:
Η γλώσσα του σεμιναρίου είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

ΓΕΥΜΑΤΑ:
Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα σερβίρονται καφές και μεσημβρινά γεύματα.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ:
Σας συνιστούμε να ντυθείτε άνετα, λόγω των πολλών ωρών διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Τα έξοδα διαμονής είναι δικά σας.

Για την ΕΠΙΤΥΧΙΑ στο σεμινάριο απαιτείται η ανελειπής παρακολούθηση και η πιστή εφαρμογή των διαδικασιών και τεχνικών που αναλύονται με κάθε λεπτομέρεια στο PHTLS.

Για οποιαδήποτε πληροφορά μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου PHTLS: www.phtls.gr

Accessibility Toolbar