Ιστορική Αναδρομή

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε τον Μάιο του 2019 και ανήκει στη Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης της Υγείας.

Ιστορικά το Τμήμα Νοσηλευτικής στην Πάτρα ιδρύθηκε ως ΚΑΤΕ το 1973 και με το νόμο 1403/1983 εντάχθηκε στα ΤΕΙ, ενώ με το νόμο 2916/2001 εντάχθηκε στην Ανώτατη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας. Με το νόμο 4009/2011 εντάχθηκε στα Τμήματα του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Με το Π.Δ. 94 (ΦΕΚ 132/ τ. Α’/ 5-6-2013) λειτούργησε ως τμήμα της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που προέκυψε από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Πάτρας και Μεσολογγίου.

Accessibility Toolbar