8ο Εξάμηνο

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

Κωδ.

Ω./ΕΒΔ.

ΣΥΝ. ΕΞAM.

Θ.

Φ / Ε

Κ.Α.

Δ.Μ.

Φ.Ε.

ECTS

1

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας


NUR_801

3

3

75

3

2

Συγγραφή Επιστημονικής Μελέτης


NUR_803

1

3

 

4

200

8

3

Κλινική Νοσηλευτική (Πρακτική Άσκηση)


NUR_804

6

12

18

475

19

ΣΥΝΟΛΟ

 

4

9

12

25

750

30

Accessibility Toolbar