6ο Εξάμηνο

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

Κωδ.

Ω./ΕΒΔ.

ΣΥΝ. ΕΞAM.

Θ.

Φ / Ε

Κ.Α.

Δ.Μ.

Φ.Ε.

ECTS

1

Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας


NUR_501

3

4

4

11

350

14

2

Νομοθεσία-Δεοντολογία στη Νοσηλευτική


NUR_503

3

3

100

4

3

Μικροβιολογία


NUR_504

3

3

75

3

4

Οικονομία της Υγείας


NUR_505

3

3

75

3

5

Νοσηλευτική Μ.Ε.Θ


NUR_506

3

1

4

100

4

6

Κατ’ επιλογήν Μάθημα

 

2

2

50

2

ΣΥΝΟΛΟ

 

17

5

4

26

750

30

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών και Αναπνευστικών Νοσημάτων


NUR_507

2

2

50

2

2

Νοσηλευτική Λοιμώξεων


NUR_707

2

2

50

2

3

Νοσηλευτική Μαζικών Καταστροφών


NUR_509

2

2

50

2

Accessibility Toolbar