5ο Εξάμηνο

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

Κωδ.

Ω./ΕΒΔ.

ΣΥΝ. ΕΞAM.

Θ.

Φ / Ε

Κ.Α.

Δ.Μ.

Φ.Ε.

ECTS

1

Παιδιατρική-Μαιευτική Νοσηλευτική


NUR_501

3

4/2

4

13

375

15

2

Διατροφή-Διαιτολογία


NUR_503

3

3

75

3

3

Βιοστατιστική


NUR_504

2

1

3

75

3

4

Πρώτες Βοήθειες


NUR_505

2

1

3

75

3

5

Υγιεινή-Επιδημιολογία


NUR_506

3

3

100

4

6

Κατ’ επιλογήν Μάθημα

 

2

2

50

2

ΣΥΝΟΛΟ

 

15

6/2

4

27

750

30

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Αγωγή Υγείας


NUR_507

2

2

50

2

2

Μεταμόσχευση Οργάνων


NUR_707

2

2

50

2

3

Ογκολογική Νοσηλευτική


NUR_509

2

2

50

2

Accessibility Toolbar