4ο Εξάμηνο

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

Κωδ.

Ω./ΕΒΔ.

ΣΥΝ. ΕΞAM.

Θ.

Φ / Ε

Κ.Α.

Δ.Μ.

Φ.Ε.

ECTS

1

Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ

NUR_401

2

1/2

4

9

275

11

2

Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ

NUR_402

2

-/2

4

8

250

11

3

Χειρουργική

NUR_403

2

1

3

100

4

4

Πληροφορική της Υγείας

NUR_404

1

-/2

3

75

2

5

Κατ’ επιλογήν Μάθημα

 

2

2

50

2

ΣΥΝΟΛΟ

 

9

2/6

8

25

750

30

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Νοσηλευτική

NUR_405

2

2

50

2

2

Νοσηλευτική Μητρότητας

NUR_607

2

2

50

2

3

Ασφάλεια και Ποιότητα στην Υγεία

NUR_407

2

2

50

2

Accessibility Toolbar