3ο Εξάμηνο

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

Κωδ.

Ω./ΕΒΔ.

ΣΥΝ. ΕΞAM.

Θ.

Φ / Ε

Κ.Α.

Δ.Μ.

Φ.Ε.

ECTS

1

Χειρουργική Νοσηλευτική Ι


NUR_301

2

2/2

4

10

300

12

2

Παθολογική Νοσηλευτική Ι


NUR_302

2

2/2

4

10

300

12

3

Παθολογία


NUR_303

2

1

3

100

4

4

Κατ’ επιλογήν Μάθημα

 

2

2

50

2

ΣΥΝΟΛΟ

 

8

5/4

8

25

750

30

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Διαπολιτισμική Νοσηλευτική


NUR_304

2

2

50

2

2

Επικοινωνία και Διαπροσωπικές Σχέσεις


NUR_305

2

2

50

2

3

Περιεγχειρητική Νοσηλευτική


NUR_306

2

2

50

2

Accessibility Toolbar