2ο Εξάμηνο

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

Κωδ.

Ω./ΕΒΔ.

ΣΥΝ. ΕΞAM.

Θ.

Φ / Ε

Κ.Α.

Δ.Μ.

Φ.Ε.

ECTS

1

Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής


NUR_201

2

2/2

6

200

8

2

Ανατομία ΙΙ


NUR_202

3

3

125

5

3

Φυσιολογία ΙΙ


NUR_203

3

3

125

5

4

Κοινοτική Νοσηλευτική Ι


NUR_204

2

2

4

8

150

6

5

Κλινική Φαρμακολογία


NUR_205

2

1

3

100

4

6

Αγγλική Ορολογία


NUR_206

2

1

3

50

2

ΣΥΝΟΛΟ

 

14

6/2

4

26

750

30

Accessibility Toolbar