Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τμήμα Νοσηλευτικής

2610 962 833

2610 962 832

2610 962 831

Πανεπιστήμιο Πατρών

2610 996 683

Τηλέφωνο ανάγκης
11771
Λειτουργεί επί 24/ώρου βάσεως, από οποιοδήποτε κινητό ή σταθερό τηλέφωνο (εντός νομού Αχαΐας). Η τηλεφωνική αυτή γραμμή συνδέεται απ’ ευθείας με τους φύλακες του Πανεπιστημίου, για άμεση παροχή βοήθειας.

Φύλαξη Πανεπιστημίου
6978188881
6978188882

Κλήση από εντός και εκτός νομού Αχαΐας

Τηλεφωνικός κατάλογος

Online: http://ds.upatras.gr/

Accessibility Toolbar