Φοιτητική Εστία

Οι φοιτητές στεγάζονται υπό προϋποθέσεις στη Φοιτητική Εστία τα κτίρια της οποίας βρίσκονται στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης και στο campus του Πανεπιστημίου στο Κουκούλι Η επιλογή των φοιτητών οι οποίοι μπορούν να διαμείνουν στην Εστία, γίνεται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Για σχετικές πληροφορίες οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2610/992359-361 της Φοιτητικής Εστίας και στο fax 2610/993550.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εισδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου στην φοιτητική εστία είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου https://www.upatras.gr/el/accommodation

Το Πανεπιστήμιο Πατρών σε μία προσπάθεια υποβοήθησης των φοιτητών του στην εύρεση στέγης υποστηρίζει τον ιστότοπο http://erent.upatras.gr/ τον οποίο οι φοιτητές μπορούν να τον επισκέπτονται και να αναζητούν δυνατότητες στέγασης διαφορετικών κατηγοριών στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της πόλης.

Accessibility Toolbar