Σίτιση Φοιτητών

Η σίτιση παρέχεται από το Εστιατόριο της Φοιτητικής Εστίας, το οποίο βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, με την επίδειξη ειδικής ταυτότητας. Επίσης στο campus του Πανεπιστημίου στο Κουκούλι υπάρχει εστιατόριο για φοιτητές Η σίτιση αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 30η Ιουνίου του επομένου έτους. Σίτιση δεν παρέχεται κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Σε περίπτωση παράτασης του διδακτικού έτους αποφασίζει σχετικά η Σύγκλητος για παράταση της παροχής δωρεάν σίτισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Η σίτιση περιλαμβάνει πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό φαγητό.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τη δωρεάν σίτιση, τη διαδικασία αίτησης, τις προϋποθέσεις, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος παρέχονται στη σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας.

Δυνατότητα σίτισης στη Φοιτητική Εστία έχουν και οι φοιτητές, οι οποίοι δε δικαιούνται κάρτα δωρεάν σίτισης με την καταβολή μικρής οικονομικής αποζημίωσης. Σχετικές πληροφορίες δίδονται από το Λογιστήριο της Φοιτητικής Εστίας στα τηλέφωνα 2610/992359-361

Accessibility Toolbar