Πρόγραμμα Σπουδών

Κωδικός ECTS  Α΄ Εξάμηνο
REHG-101 8  Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας και Συγγραφή επιστημονικής εργασίας
REHG- 102 7  Διεπιστημονική Προσέγγιση στις Επιστήμες Αποκατάστασης
REHG-103 7  Βιοστατιστική
REHN- 110 8  Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Αποκατάσταση
     Β΄ Εξάμηνο
REHG- 201 12  Τεκμηριωμένη κλινική πρακτική
REHN- 210 3  Αποκατάσταση Χρόνιων Νοσημάτων
REHN- 211 4  Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας στις Επιστήμες Αποκατάστασης
REHN- 212 3  Διοίκηση και Οργάνωση Μονάδας Αποκατάστασης
REHN- 213 4  Ολοκληρωμένη Φροντίδα Υγείας: εστίαση στη ΠΦΥ και ομάδα υγείας
REHN- 214 4  Διαχείριση χρόνιου πόνου
     Γ΄ Εξάμηνο
REHG -301 30  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Accessibility Toolbar