ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-24

Όσοι φοιτητές/ριες πρόκειται να εξετασθούν με ειδική εξέταση ,θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση (επισυνάπτεται) και την απαραίτητη γνωμάτευση στη Γραμματεία έως τις 31/05/2024.

Όσοι φοιτητές/ριες είναι εργαζόμενοι/ες και επιθυμούν βεβαίωση συμμετοχής στην εξεταστική για να την καταθέσουν στην υπηρεσία τους θα πρέπει να συμπληρώνουν τη συνημμένη αίτηση, η οποία πρέπει να έχει υπογραφή από τον εισηγητή εκπαιδευτικό, την ημέρα της εξέτασης  και σφραγίδα από τη Γραμματεία.

Accessibility Toolbar