Καλώς ήλθες στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Σκοπός του Τμήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη δυναμική φύση της Νοσηλευτικής, όπως αυτή εφαρμόζεται στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια περίθαλψη, καθώς και η διαμόρφωση γνωστικού υποβάθρου, δεξιοτήτων και στάσεων χάρη στις οποίες ο απόφοιτος θα καταστεί ικανός να αξιολογεί τις ανάγκες υγείας των ασθενών, να παρεμβαίνει κατάλληλα για την κάλυψή τους μέσω τεκμηριωμένης φροντίδας, και τέλος να αξιολογεί τα αποτελέσματα της φροντίδας.

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, το οποίο καλύπτεται μέσω του προγράμματος σπουδών, εμπεριέχει τη θεωρητική, εργαστηριακή και κλινική εκπαίδευση των φοιτητών μέσω της παροχής σύγχρονων, επιστημονικά τεκμηριωμένων, γνώσεων και της διδασκαλίας μαθημάτων που αντανακλούν και καλύπτουν το σύνολο της σύγχρονης νοσηλευτικής πρακτικής, την καλλιέργεια αναλυτικής, κριτικής και αναστοχαστικής σκέψης, και την κατανόηση των αρχών και των μεθόδων της νοσηλευτικής έρευνας.

Ο απόφοιτος του Τμήματος θα πρέπει να είναι σε θέση, μέσω της κατάλληλης διανοητικής και ηθικής καλλιέργειας, να παρέχει νοσηλευτική φροντίδα υψηλής ποιότητας με ασφάλεια και υπευθυνότητα σε διάφορους χώρους φροντίδας υγείας, να προάγει το νοσηλευτικό επάγγελμα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας μέσω της εφαρμογής πρακτικής τεκμηριωμένης σε ενδείξεις, και τέλος να συμμετέχει στη νοσηλευτική εκπαίδευση, έρευνα και διοίκηση.

Λόγοι επιλογής Νοσηλευτικών σπουδών:

  • Αξιόλογες δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης ακόμη και στη σημερινή εποχή της κρίσης
  • Παγκοσμίως αυξανόμενη αναγνώριση και αυτονομία του νοσηλευτικού επαγγέλματος
  • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης, μεταπτυχιακών σπουδών και πραγματοποίησης έρευνας
  • Ικανότητα διάσωσης ανθρώπινης ζωής, ανακούφισης από τον πόνο, βελτίωσης λειτουργικότητας των ασθενών

Accessibility Toolbar