Εργαστήριο Προσομοίωσης Φροντίδας Ασθενή

Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Στεφανόπουλος Νικόλαος

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ 3982/30.08.2021 ΤΕΥΧΟΣ Β

Ιστοσελίδα: https://simlab.upatras.gr/el/

Αποστολή – Αντικείμενο Εργαστηρίου

Το εργαστήριο Προσομοίωσης Φροντίδας Ασθενή (ΠΡΟΦΑ), είναι ένας χώρος όπου έχουμε παντρέψει την εκπαίδευση, την έρευνα, την υψηλή τεχνολογία, τον ρεαλισμό και την ασφάλεια, χωρίς να αποπροσανατολιζόμαστε από τον σκοπό της δημιουργίας του, που είναι η βελτιστοποίηση της φροντίδας του ασθενή.

Οι επαγγελματίες υγείας μετά την αποφοίτησή τους και την έναρξη της εργασίας τους, καλούνται καθημερινά να ασκήσουν πλήθος δεξιοτήτων από τις οποίες εξαρτώνται ανθρώπινες ζωές. Επιπροσθέτως καθημερινά αναπτύσσονται νέες τεχνικές και νέες τεχνολογίες στον χώρο της υγείας.

Μέχρι πρόσφατα η διερεύνηση της επάρκειας των δεξιοτήτων του προσωπικού μπορούσε να διαπιστωθεί μέσα από επιδημιολογικές μελέτες, οι οποίες ήταν χρονοβόρες και μέχρι την ολοκλήρωση τους πολλοί ασθενείς κατέληγαν λόγω ανεπάρκειας δεξιοτήτων. Τα εργαστήρια προσομοίωσης με την χρήση προπλασμάτων αναπαράγουν όχι μόνο την ανθρώπινη ανατομία αλλά και την φυσιολογική και παθοφυσιολογική λειτουργία του ασθενούς. Ο χρήστης έχει ενεργή συμμετοχή στην «νοσηλεία» του προπλάσματος αλλά υπάρχει και διαδραστική συμμετοχή από το πρόπλασμα. Η αντίδραση του προσομοιωτή ποικίλλει ανάλογα με ενέργειες του χρήστη.

Η προσομοίωση είναι μια εναλλακτική μέθοδος που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για την παροχή άμεσων μαθησιακών εμπειριών στη νοσηλευτική εκπαίδευση. Η προσομοίωση βυθίζει τους φοιτητές σε κλινικές καταστάσεις που αναπαράγουν την πραγματικότητα και, στη συνέχεια, ένας εκπαιδευμένος ερευνητής προκαλεί έναν αντανακλαστικό διάλογο για να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν την εμπειρία, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και να εφαρμόσουν αυτές τις γνώσεις σε μελλοντικές κλινικές καταστάσεις.
Εργαστήρια προσομοίωσης χρησιμοποιούνται πλέον τόσο στην προπτυχιακή εκπαίδευση όσο και στην έρευνα για βελτίωση της πρόγνωσης των ασθενών, διερευνώντας και αξιολογώντας την επάρκεια των δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας.
Στα εργαστήρια προσομοίωσης εκτός από την κλασική γνώση και ανάκληση βασικών αρχών και θεωριών, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να πάρουν αποφάσεις, να ασκήσουν δεξιότητες και να λύσουν προβλήματα, σε ένα απαιτητικό, ρεαλιστικό περιβάλλον, το οποίο όμως είναι ελεγχόμενο και ασφαλές.

Accessibility Toolbar