Εργαστήρια

Για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, στο τμήμα λειτουργούν δύο (2) Ερευνητικά Εργαστήρια:

  1. Εργαστήριο Προσομοίωσης Φροντίδας Ασθενή
  2. Εργαστήριο Μεθοδολογίας της Έρευνας, Καινοτομίας Φροντίδας – Εκπαίδευσης και Ψηφιακής Υγείας

Accessibility Toolbar