Διοικητικό Προσωπικό

Ευαγγελία Λαζανά ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού,
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας
Τηλέφωνο:2610962831.
email: nursingsecr@upatras.gr


Αγγελική Μπουργάνη ΔΕ Διοικητικού, Προπτυχιακές Σπουδές,
Τηλέφωνο:2610962832.
email: nursingsecr@upatras.gr


Ευτυχία Νικολέ ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Προπτυχιακές Σπουδές,
Τηλέφωνο:2610962833.
email: nursingsecr@upatras.gr


Βασιλική Φρούντα, Διδακτορικές Σπουδε΄ς,
ΔΕ Διοικητικού
τηλ. 2610962929
email: nursingsecr@upatras.gr

Accessibility Toolbar