Διαδικασίες

Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες  από:

  1. το υπεύθυνο Erasmus+ του τμήματος Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαο Μπακάλη
  2. Μέσω του συνδέσμου https://www.upatras.gr/el/erasmus στη σχετική ιστοσείδα του Πανεπιστημίου
  3. Μέσω της νέας online υπηρεσίας ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://erasmus.upatras.gr/

Accessibility Toolbar