Βιβλιοθήκη

Το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Β.Κ.Π.) για την εξυπηρέτηση των σκοπών έρευνας και διδασκαλίας του Ιδρύματος. Η Β.Κ.Π. συνιστά χώρο επαφής τόσο των διδασκομένων όσο και των διδασκόντων με ποικίλες πηγές και μορφές πληροφόρησης, και ως εκ τούτου αποτελεί κεντρική εκπαιδευτική πηγή του Πανεπιστημίου και σημείο αναφοράς της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον, λειτουργεί ως υπηρεσία συγκέντρωσης και διάδοσης της πληροφόρησης και ως πύλη πρόσβασης σε ποικίλες απομακρυσμένες πηγές ενημέρωσης για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Χρησιμοποιείται επίσης και ως κεντρικός φορέας κάτω από τον οποίο είναι δυνατόν να προσαρτώνται κάθε φορά νέες υπηρεσίες προσφοράς πληροφοριών όπως διαμορφώνονται από τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες της κοινότητας του Πανεπιστημίου. Η Β.Κ.Π. στεγάζεται σε δικό της κτήριο που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, πολύ κοντά στο κτίριο Βιολογίας/Μαθηματικού.

Το κτήριο της Β.Κ.Π. καλύπτει περισσότερα από 8.000 τ.μ. κατανεμημένα σε 4 ορόφους. Η εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου και η κατανομή των διαφόρων υπηρεσιών σε αυτό ακολουθεί σύγχρονα εργονομικά πρότυπα, ικανοποιώντας το σύνολο σχεδόν των αναγκών των επισκεπτών και χρηστών της Β.Κ.Π. Το κτήριο διαθέτει πλήρη δικτυακή υποδομή και σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και μπορεί να φιλοξενήσει στα διάφορα αναγνωστήρια για μελέτη περίπου 400 άτομα. Όλα τα βιβλία της ΒΚΠ είναι καταχωρημένα στον Online κατάλογο (OPAC), ο οποίος είναι προσβάσιμος, τόσο τοπικά μέσα στο κτίριο της ΒΚΠ, όσο και μέσω του διαδικτύου (Νηρέας).

Επιπρόσθετα, η Β.Κ.Π. διαχειρίζεται το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών “Νημερτής”, μία βάση δεδομένων η οποία φιλοξενεί, μεταξύ των άλλων, και όλες τις διπλωματικές και διδακτορικές διατριβές των φοιτητών του Πανεπιστημίου.

Η ΒΚΠ έχει πρόσβαση σε έναν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών, βιβλίων και βάσεων δεδομένων από όπου οι χρήστες μπορούν να ανακτήσουν το πλήρες κείμενο των τεκμηρίων που τους ενδιαφέρουν. Περισσότερα εδώ

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της Β.Κ.Π. είναι ελεύθερη για τους φοιτητές μετά την απόκτηση της ειδικής Κάρτας Χρήστη η οποία δίνεται ύστερα από την εγγραφή τους στη Βιβλιοθήκη. Η Κάρτα Χρήστη εκδίδεται και παραλαμβάνεται (με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας ή της βεβαίωσης σπουδών) από το Τμήμα Αναγνωστηρίων & Δανεισμού, αφού πρώτα συμπληρωθεί σχετική αίτηση (επιτόπου στο γραφείο πληροφόρησης του 1ου ορόφου, ή OnLine μέσω του διαδικτύου στη σχετική ιστοσελίδα). Όλοι οι κάτοχοι Κάρτας Χρήστη είναι υποχρεωμένοι να διαβάζουν και να αποδέχονται τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΒΚΠ. Η εγγραφή στη ΒΚΠ είναι δωρεάν για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών (μέλη ΔΕΠ, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, όλοι οι εργαζόμενοι κ.λπ.). Για την έκδοση Κάρτας Χρήστη των πρωτοετών φοιτητών απαιτείται η συμπλήρωση του πεδίου email με την ηλεκτρονική διεύθυνση του προσωπικού λογαριασμού ταχυδρομείου που έχουν λάβει κατά την εγγραφή τους στο Τμήμα για την είσοδο στις υπηρεσίες τηλεματικής του Ιδρύματος.

Η Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης λειτουργεί από Δευτέρα ως Παρασκευή, 08.00 – 21.00, εκτός από την περίοδο του καλοκαιριού, καθώς και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, που το ωράριο διαμορφώνεται ανάλογα. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Β.Κ.Π. https://library.upatras.gr

Στο campus του Πανεπιστημίου στο Κουκούλι, λειτουργεί βιβλιοθήκη σε χώρο έκτασης 2.300τ.μ. Η βιβλιοθήκη διαθέτει σήμερα περίπου 25.000 τόμους βιβλίων και 200 τρέχοντες τίτλους περιοδικών. Διαθέτει επίσης και άλλο σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό σε μορφή κασετών, video, CD-ROM, DVD κλπ. καθώς και δωρεάν πρόσβαση στο internet για τους χρήστες. Η βιβλιοθήκη εξυπηρετεί το διδακτικό προσωπικό, τους φοιτητές, το διοικητικό προσωπικό καθώς και πολλούς τεχνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες από τον ιδιωτικό τομέα.

     Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για το προσωπικό και τους φοιτητές του Ιδρύματος και λειτουργεί για το κοινό από Δευτέρα ως Παρασκευή από 8:30 ως 19:45. To ωράριο ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, εκτός από τις επίσημες εορτές και αργίες κατά τις οποίες η βιβλιοθήκη παραμένει κλειστή.

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί της βιβλιοθήκης είναι :

  • Πληροφορίες και χώρος εξυπηρέτησης χρηστών: 2610-36.9058
  • Aίθουσα Επεξεργασίας: 2610-36.9079
  • Γραφείο Προσωπικού: 2610-36.9080 και 2610-36.9055
  • Γραφείο Προϊσταμένου: 2610-36.9057
  • Γραφείο Υπευθύνου Η/Υ : 2610-36.90.56
  • Aριθμός FAX: 2610-36.9085

H διεύθυνση της βιβλιοθήκης είναι

     Βιβλιοθήκη (Campus Κουκούλι)

     Μ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, 26334- Πάτρα

Accessibility Toolbar