Πτυχιακή Εργασία

Η ενότητα απευθύνεται σε φοιτητές που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΕΙ.

Για να αποκτήσει ένας σπουδαστής το πτυχίο του Τμήματος Νοσηλευτικής, υποχρεούται να συντάξει Πτυχιακή Εργασία (στο εξής:ΠΕ).

  • Περιγραφή της Πτυχιακής Εργασίας

Ι. Η εργασία είναι πρωτότυπη με την έννοια ότι αποτελεί προσωπική σύνθεση του συγγραφέα της.

ΙΙ. Σκοπός της είναι να αποδείξει ο σπουδαστής την εξοικείωση του με τις πηγές και τα βοηθήματα και τις ικανότητες του στην ερευνητική διαδικασία.

ΙΙΙ. Το θέμα της ΠΕ άπτεται του γνωστικού αντικειμένου της Νοσηλευτικής και των Επιστημών που συνδέεται με αυτήν, στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

IV. Το θέμα της ΠΕ προτείνεται από τον σπουδαστή, σε συνεννόηση με έναν από τους διδάσκοντες του Τμήματος, ο οποίος θα είναι και ο Επόπτης της εργασίας του. Η έγκριση του θέματος βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του Επόπτη.

V. Η έκταση της ΠΕ είναι μέχρι 100 σελίδες. Ο κύριος κορμός της ανέρχεται τουλάχιστον σε 50 σελίδες. Η υπέρβαση του προαναφερθέντος ορίου εξαρτάται από αιτιολογημένη απόφαση του Επόπτη της ΠΕ.

VI.Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί σε ομάδα τριών (3) σπουδαστών.

  • Η Εποπτεία της Πτυχιακής Εργασίας

I. Την ΠΕ εποπτεύει σε όλο το διάστημα της εκπόνησης της ένας από τους διδάσκοντες του Τμήματος.

II. Σε περίπτωση που ανακύψουν σοβαρές δυσκολίες στη συνεργασία Επόπτη-σπουδαστή, το ζήτημα παραπέμπεται στον αντίστοιχο Τομέα.

III. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη αλλαγής θέματος πτυχιακής εργασίας, αυτή επιτρέπεται εφόσον συναινεί ο επιβλέπων καθηγητής. Ακολούθως, απαιτείται αίτηση του σπουδαστή.

     IV. Ο διδάσκων δεν υποχρεούται να αποδεχθεί την εποπτεία περισσοτέρων από 3 ΠΕ συγχρόνως, ανά εξάμηνο.

  •      Η Διαδικασία εκπόνησης της Πτυχιακής Εργασίας

Ι. Κάθε σπουδαστής μπορεί να αρχίσει την ΠΕ με το πέρας του Ζ’ εξαμήνου σπουδών. Ο φοιτητής επιλέγει, το θέμα του από τις ενότητες που κάθε μέλος ΕΠ του Τμήματος, καθώς και εξωτερικοί Συνεργάτες αναρτούν δημόσια στην αρχή κάθε Ακαδημαϊκού Ετους. Στη συνέχεια έρχεται σε συνεννόηση με τον αντίστοιχο καθηγητή ο οποίος αφού αποδεχτεί τον φοιτητή, αναλαμβάνει την εποπτεία εκπόνησης και παρουσίασης της ΠΕ.

ΙΙ. Υποβάλλει αίτηση προς το Τμήμα μέσω Γραμματείας για την κατοχύρωση του θέματος. Στην αίτηση ο τίτλος της πτυχιακής εργασίας αναγράφεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

ΙΙΙ. Μετά την κατοχύρωση του, το θέμα είναι οριστικό. Αλλαγή θέματος μπορεί να αντιμετωπισθεί με σοβαρή αιτιολόγηση από τον σπουδαστή και μετά από έγκριση του Επόπτη. Αλλαγή του Επόπτη μπορεί επίσης να αντιμετωπισθεί, είτε λόγω αλλαγής του θέματος, είτε για οποιονδήποτε άλλον έκτακτο λόγο.

ΙV. Η συνεργασία του σπουδαστή με τον Επόπτη γίνεται με διαδοχικές συναντήσεις. Στις πρώτες συναντήσεις γίνεται αποσαφήνιση της μεθοδολογίας και οργανόγραμμα της εργασίας. Στις επόμενες συναντήσεις ο ρόλος του Επόπτη περιορίζεται στον έλεγχο της υπόλοιπης εργασίας, στη επισήμανση τυχόν αδυναμιών και σε γενικές κατευθύνσεις.

V. Όταν η εργασία πάρει την ολοκληρωμένη μορφή της, ο Επόπτης δίνει στον σπουδαστή την άδεια να υποστηρίξει την εργασία του εφόσον κρίνει ότι θα βαθμολογηθεί τουλάχιστον με πέντε (5).

     VI. Όλα τα κείμενα που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.

   VII. Η δομή και η μορφοποίηση της ΠΕ γίνεται σε συνεννόηση με τον Επόπτη, ακολουθώντας τις “Προδιαγραφές Δομής Πτυχιακών Εργασιών”.

  •      Η Υποστήριξη της Πτυχιακής Εργασίας

Ι. Η υποστήριξη της ΠΕ γίνεται ενώπιον τριμελής επιτροπής (του Επόπτη και δύο μέλη Ε.Π. του Τμήματος) που καθορίζεται από τον αντίστοιχο Τομέα. Ο σπουδαστής παρουσιάζει την εργασία του και κατόπιν απαντά σε ερωτήσεις.

ΙΙ.Ο σπουδαστής προσκομίζει ένα αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, στην τριμελή επιτροπή.

ΙΙΙ. Η υποστήριξη της ΠΕ ορίζεται το νωρίτερο ένα μήνα μετά την κατάθεση του τελικού κειμένου στον Επόπτη και κατά προτίμηση κοντά σε εξεταστική περίοδο. Η ημερομηνία ανακοινώνεται από τη Γραμματεία.

  ΙV. Το Πρακτικό Βαθμολογίας συμπληρώνεται, υπογράφεται από την Τριμελή Επιτροπή και κοινοποιείται στη Γραμματεία.

  •      Μετά το πέρας της διαδικασίας της υποστήριξης της ΠΕ

Ι. Ο σπουδαστής καταθέτει ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. Η βιβλιοθήκη τηρεί αλφαβητικούς κατάλογους συγγραφέων και θεμάτων κάθε ΠΕ.

ΙΙ. Οι ΠΕ δεν δανείζονται, αλλά χρησιμοποιούνται εντός της βιβλιοθήκης.

ΙΙΙ. Οι ΠΕ αναρτώνται στο Διαδίκτυο, στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

  • Τηλ. Επικοινωνίας: 2610 962 833 -2 -1
  • Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • ® Νίκος Στεφανόπουλος 2017