5ο Εξάμηνο

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

Κωδ.

Ω./ΕΒΔ.

ΣΥΝ. ΕΞAM.

Θ.

Φ / Ε

Κ.Α.

Δ.Μ.

Φ.Ε.

ECTS

1

Παιδιατρική-Μαιευτική Νοσηλευτική

NUR_501

4

7

4

15

375

15

2

Διατροφή-Διαιτολογία

NUR_503

2

-

-

2

75

3

3

Βιοστατιστική

NUR_504

2

      1

-

2

75

3

4

Πρώτες Βοήθειες

NUR_505

2

-

-

2

75

3

5

Υγιεινή-Επιδημιολογία

NUR_506

2

-

-

2

100

4

6

Κατ' επιλογήν Μάθημα

 

2

-

-

2

50

2

ΣΥΝΟΛΟ

 

14

8

4

25

750

30

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Αγωγή Υγείας

NUR_507

2

-

-

2

50

2

2

Μεταμόσχευση Οργάνων

NUR_707

2

-

-

2

50

2

3

Ογκολογική Νοσηλευτική

NUR_509

2

-

-

2

50

2