Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Φοιτητή

Η ενότητα απευθύνεται σε φοιτητές που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΕΙ.

1. Ο ασκούμενος σπουδαστής/στρια, στο χώρο εργασίας, υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ασκούμενου με τα παραπάνω, ενημερώνεται η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, μέσω του επόπτη εκπαιδευτικού, προκειμένου να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη συμμόρφωσή του. Τα μέτρα αυτά μπορεί να φθάσουν μέχρι και το σημείο διακοπής της πρακτικής άσκησης. Στην περίπτωση αυτή ο Σπουδαστής/στρια υποχρεούται να επαναλάβει το επόμενο εξάμηνο τη διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης και να πραγματοποιήσει εκ νέου πρακτική άσκηση.

2. Σε περίπτωση υποτροπής του ασκούμενου, η επιχείρηση μπορεί να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να διακόψει την απασχόλησή του. Στην περίπτωση αυτή ο Σπουδαστής/στρια, υποχρεούται να επαναλάβει τη διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης και να πραγματοποιήσει εκ νέου πρακτική άσκηση.

3. Αν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος Σπουδαστής/στρια διαπιστώσει ότι δεν απασχολείται σε θέματα που αφορούν το γνωστικό του αντικείμενο ή ότι ετεροαπασχολείται οφείλει να το δηλώσει εγγράφως στον υπεύθυνο επόπτη προκειμένου να ενεργήσει τα απαιτούμενα. Ο επόπτης αφού εξετάσει το ζήτημα θα εισηγηθεί στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης για το αν συντρέχει λόγος αλλαγής της θέσης εργασίας ή όχι, και σε καταφατική περίπτωση θα συνεργαστεί με την επιτροπή πρακτικής άσκησης για την τοποθέτησή του φοιτητή σε άλλη θέση. Στη νέα θέση πραγματοποιείται πρακτική άσκηση μόνο για το διάστημα που υπολείπεται για την συμπλήρωση του χρόνου των έξι μηνών.

4. Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος Σπουδαστής/στρια μπορεί, μόνο για σοβαρούς λόγους, να απουσιάσει δικαιολογημένα για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον Προϊστάμενο του τμήματος.

  • Τηλ. Επικοινωνίας: 2610 962 833 -2 -1
  • Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • ® Νίκος Στεφανόπουλος 2017