Κανονισμός Προγράμματος Σπουδών

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε 2 εξάμηνα, στο χειμερινό και στο εαρινό. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Προκειμένου να θεωρηθεί οποιοδήποτε μάθημα ότι διδάχθηκε, οι συνολικές ώρες διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του εξαμήνου θα πρέπει να μην είναι λιγότερες των προβλεπόμενων εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας του επί 13.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει συνολικά 41 υποχρεωτικά μαθήματα, εκ των οποίων διαθέτουν θεωρητική διδασκαλία, διαθέτουν εργαστηριακή διδασκαλία και διαθέτουν κλινική διδασκαλία, καθώς και 14 κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. Τα μαθήματα κατανέμονται σε 8 εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 750 μονάδες φόρτου εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές μονάδες. Η κατανομή και χρονική αλληλουχία των μαθημάτων ανά εξάμηνο έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εκτιμώμενες μαθησιακές ανάγκες των φοιτητών και υπό το πρίσμα της προοδευτικής απόκτησης των απαραίτητων γνώσεων. Επισημαίνεται ότι δεν υφίστανται προαπαιτούμενα μαθήματα.

Απαραίτητη προϋπόθεση του δικαιώματος παρακολούθησης ενός μαθήματος και συμμετοχής στην εξέτασή του αποτελεί η δήλωση του μαθήματος αυτού εντός των καθοριζόμενων προθεσμιών. Διευκρινίζεται ότι η δήλωση υποχρεωτικών μαθημάτων προηγούμενων εξαμήνων είναι απαραίτητη (για το συγκεκριμένο κάθε φορά εξάμηνο), διαφορετικά ο φοιτητής δε δικαιούται να παρακολουθήσει το αντίστοιχο μάθημα ή να συμμετάσχει στην εξέτασή του. Ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει κατά προτεραιότητα μαθήματα:

α.      του τυπικού (τρέχοντος) εξαμήνου σπουδών του,

β.      των προηγούμενων εξαμήνων από το τυπικό (τρέχον) εξάμηνο σπουδών του, τα οποία δεν έχει δηλώσει, ή στα οποία δεν έχει εξετασθεί επιτυχώς, κατά το παρελθόν.

Όσον αφορά τη δήλωση μαθημάτων προηγούμενων εξαμήνων από το τυπικό εξάμηνο σπουδών του φοιτητή, το άθροισμα των ECTS αυτών των μαθημάτων δε δύναται να υπερβαίνει τις 15 (είτε πρόκειται για υποχρεωτικά ή για κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα).

Όσον αφορά τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, αυτά προσφέρονται από το 3ο ως το 7ο εξάμηνο σπουδών. Ο φοιτητής επιλέγει ένα εκ των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων που προσφέρονται στο τυπικό εξάμηνο σπουδών του. Στην περίπτωση ανεπιτυχούς εξέτασης (ή μη προσέλευσης στην εξέταση) σε οποιοδήποτε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής δύναται να το αντικαταστήσει σε επόμενο εξάμηνο. Ο φοιτητής δύναται να δηλώσει κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων βάσει του περιορισμού της προηγούμενης παραγράφου (15 ECTS συνολικά).

Η παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων είναι προαιρετική. Η παρακολούθηση των εργαστηριακών και κλινικών μαθημάτων είναι υποχρεωτική, με το επιτρεπόμενο όριο απουσιών να ανέρχεται στο 20% του συνόλου των ωρών διδασκαλίας. Η υπέρβαση αυτού του ορίου συνεπάγεται τον αποκλεισμό του φοιτητή από τις εξετάσεις του εργαστηριακού μαθήματος, καθώς και από την απονομή βαθμολογίας στο κλινικό μάθημα, και την παρακολούθηση του μαθήματος αυτού στο μέλλον.

Οι εξετάσεις των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων πραγματοποιούνται από το/τους διδάσκοντα/ες σύμφωνα με το περιεχόμενο του μαθήματος, την ύλη που παρουσιάσθηκε κατά τη διδασκαλία του μαθήματος και τα αντίστοιχα διδακτικά συγγράμματα. Οι εξετάσεις δύνανται να είναι γραπτές ή προφορικές. Για τα κλινικά μαθήματα δεν πραγματοποιούνται εξετάσεις, αλλά απονέμεται αντίστοιχη βαθμολογία μετά την ολοκλήρωσή τους, με βάση τη συνολική παρουσία, συμπεριφορά και επίδοση του φοιτητή κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η βαθμολογία όλων των μαθημάτων εκφράζεται με την κλίμακα μηδέν (0) ως δέκα (10), με τη χρήση ενός δεκαδικού ψηφίου, και με βάση επιτυχούς εξέτασης το πέντε (5). Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στην εξέταση θεωρητικών μαθημάτων προϋποθέτει την προηγηθείσα επιτυχή εξέταση στην αντίστοιχη εργαστηριακή ή κλινική διδασκαλία (εφόσον διαθέτει τέτοια διδασκαλία το μάθημα).

Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει τρεις εξεταστικές περιόδους για τα θεωρητικά μαθήματα: του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου (εξετάζονται τα μαθήματα των χειμερινών εξαμήνων Α΄, Γ΄, Ε΄ και Ζ΄), του Ιουνίου (εξετάζονται τα μαθήματα των εαρινών εξαμήνων Β΄, Δ΄, ΣΤ΄ και Η΄), και του Σεπτεμβρίου (εξετάζονται τα μαθήματα όλων των εξαμήνων). Επίσης, κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει δυο εξεταστικές περιόδους για τα εργαστηριακά μαθήματα, οι οποίες προηγούνται χρονικά των αντίστοιχων εξεταστικών περιόδων των θεωρητικών μαθημάτων: του Ιανουαρίου (εξετάζονται τα μαθήματα των χειμερινών εξαμήνων) και του Ιουνίου (εξετάζονται τα μαθήματα των εαρινών εξαμήνων).

  • Τηλ. Επικοινωνίας: 2610 962 833 -2 -1
  • Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • ® Νίκος Στεφανόπουλος 2017