ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: NUR_503
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ε (Ανακοινώσεις)

Διαλέξεις: 3 ώρες/εβδ.

ETCS: 3

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Ιστοσελίδα: https://eclass.upatras.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=157

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την κάλυψη των
διατροφικών αναγκών τόσο του υγιούς όσο και του πάσχοντα ανθρώπου. Σκοπός του
μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τους παράγοντες που επηρεάζουν την
πρόσληψη και την επιλογή τροφής, καθώς και τις μεθόδους συλλογής και ανάλυσης
διατροφικών πληροφοριών για την αξιολόγηση των διατροφικών αναγκών του ατόμου.
Τελικός στόχος του μαθήματος είναι η αποσαφήνιση της σχέση της δίαιτας και των
θρεπτικών συστατικών των τροφίμων με τη υγεία και την ασθένεια σε όλα τα στάδια της
ζωής, καθώς και σε ειδικές καταστάσεις.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος,  οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• κατανοούν βασικές έννοιες της διατροφής

• γνωρίζουν τα εργαλεία και τις τεχνικές αξιολόγησης της διατροφικής κατάστασης
ενός υγιούς και πάσχοντα ατόμου

• γνωρίζουν το ρόλο της δίαιτας και των θρεπτικών συστατικών σε απειλητικές για
την υγεία καταστάσεις

• γνωρίζουν τις βασικές οδηγίες μιας σωστής και ισορροπημένης δίαιτας σε όλα τα
στάδια εξέλιξης του ατόμου (εγκυμοσύνη-ηλικιωμένοι)

• γνωρίζουν τις βασικές οδηγίες μιας σωστής και ισορροπημένης δίαιτας σε ειδικές
καταστάσεις διατροφής όπως ο διαβήτης, η παχυσαρκία, οι καρδιαγγειακές
παθήσεις, η υπέρταση, ο καρκίνος, Νόσοι του εντέρου

• συνεργαστούν με άλλους επιστήμονες υγείας για την καλύτερη αντιμετώπιση των διατροφικών αναγκών του υγιούς ατόμου και πασχόντα

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Accessibility Toolbar